Priser

Nybesök           550 skr

 

Återbesök       500 skr

 

Barn 0-18 år    100 skr rabatt